Wykonawca wybrany do modernizacji kluczowej drogi wojewódzkiej o wartości 250 mln zł

Wykonawca wybrany do modernizacji kluczowej drogi wojewódzkiej o wartości 250 mln zł

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku podjął decyzję w sprawie przetargu na odnowienie drogi wojewódzkiej numer 679, rozciągającej się między Łomżą a Mężeninem. Odcinek ten, o długości 27 kilometrów, jest najdogodniejszym połączeniem między Łomżą, jednym z największych miast województwa podlaskiego, a Białymstokiem, stolicą tego regionu.

Inwestycja w przebudowę drogi wojewódzkiej nr 679 od Łomży do Mężenina to projekt realizowany przez samorząd województwa podlaskiego.

Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wyjaśnia szczegóły planowanej modernizacji. Trasa zostanie poszerzona do siedmiu metrów szerokości. Realizacja projektu obejmuje budowę 26 zatok autobusowych, dwóch mostów oraz dwóch rond. Ponadto, zostanie utworzony około 20-kilometrowy pas pieszo-rowerowy, który ma być połączony z trasą rowerową Green Velo.

Lokalni urzędnicy samorządowi z zadowoleniem przyjęli wiadomość o planowanym remoncie. Dariusz Modzelewski, wójt gminy Rutki, podkreśla, że ta droga była miejscem wielu wypadków, co czyni remont niezbędnym. Lech Szabłowski, starosta łomżyński, przypomina, że droga wojewódzka 679 jest najbardziej efektywnym i najszybszym połączeniem między Łomżą a powiatem łomżyńskim oraz miastem Białystok. Cezary Zborowski, wice-wójt gminy Łomża, zauważa również, że dla tej gminy ta droga ma kluczowe znaczenie.