Zakończenie prac budowlanych na istotnej arterii komunikacyjnej w Łodzi – otwarcie planowane na grudzień

Zakończenie prac budowlanych na istotnej arterii komunikacyjnej w Łodzi – otwarcie planowane na grudzień

W Łodzi zakończyła się budowa kluczowego dla miasta odcinka drogi, znanego jako Trasa Górna. Pozostały już tylko prace wykończeniowe i porządkowe, co oznacza, że jest już prawie gotowy trzeci i ostatni etap tej inwestycji. Planuje się, że otwarcie całej trasy, które ma na celu ułatwienie podróżowania z południowej części Łodzi do autostrady A1, nastąpi już w najbliższym grudniu.

Trasa Górna to nowoczesny ciąg komunikacyjny mający za zadanie skrócenie i uproszczenie dojazdu z południowych dzielnic Łodzi do strategicznego węzła na autostradzie A1. Całość projektu ma długość 7 km. Z tego odcinka pięć kilometrów realizowane było przez samorząd miasta Łodzi, natomiast pozostałe dwa kilometry – na terenie gminy Brójce – były pod kontrolą samorządu województwa łódzkiego. Ten dwukilometrowy odcinek jest już dostępny dla kierowców.