Obowiązkowe udogodnienia dla kierowców: istotne zmiany wprowadzane od 6 lipca

Obowiązkowe udogodnienia dla kierowców: istotne zmiany wprowadzane od 6 lipca

Od dnia 6 lipca 2024 roku kierowcy muszą zwrócić uwagę na nowe regulacje dotyczące obowiązkowego wyposażenia pojazdów na terenie Unii Europejskiej. Wymagania te obejmują instalację czarnej skrzynki EDR, systemu kontroli prędkości ISA oraz urządzenia blokującego uruchomienie pojazdu w przypadku wykrycia alkoholu przez kierowcę. Jak te zmiany wpłyną na każdego kierowcę?

Rozpoczynając od 6 lipca 2024 roku, kierowcy będą musieli dostosować się do nowych przepisów. Dzieje się tak ponieważ rocznie na drogach Unii Europejskiej ginie powyżej 20 tysięcy ludzi. Celem UE jest obniżenie tego wskaźnika o połowę do roku 2030, a nawet osiągnięcie praktycznie zerowej liczby zgonów do 2050 roku. W związku z tym, kierowcy od lipca 2024 roku będą musieli uwzględnić rewolucyjne zmiany w wyposażeniu swoich samochodów.

Nowe regulacje wprowadzają trzy systemy bezpieczeństwa, które producenci samochodów będą musieli montować w swoich pojazdach. Te rozwiązania mają na celu przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach w Europie. Oto szczegóły dotyczące tych systemów…

Od 6 lipca, Unia Europejska wymaga, aby każdy nowo zarejestrowany samochód (niezależnie od daty wprowadzenia go do sprzedaży) był wyposażony w tak zwany „czarny skrzynkę”, czyli Event Data Recorder (EDR). Zadaniem EDR jest gromadzenie danych nie tylko o stanie pojazdu i jego systemach w momencie wypadku, ale również krótko przed i po incydencie.

W praktyce, EDR to nowa funkcja oprogramowania samochodu, a pamięć sterownika poduszek powietrznych jest wykorzystywana do przechowywania niezbędnych danych. Te dane są ciągle aktualizowane i zapisywane, chyba że zostanie aktywowana poduszka powietrzna.

– W przypadku wypadku, system zapisuje dane na rejestratorze przez 5 sekund przed uderzeniem oraz maksymalnie 5 sekund po nim – mówi Jan Vecernik z działu technicznego Skody. – Dzięki temu dane są trwale przechowywane i nie mogą być edytowane, zmienione lub usunięte. Nie można też wprowadzać danych do jednostki sterującej na siłę – dodaje.

Dane zarejestrowane przez EDR pomagają w analizie przyczyn wypadków i poprawie bezpieczeństwa na drogach. Dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione, takie jak funkcjonariusze policji czy biegli sądowi. Wszystkie te informacje są udostępniane za pomocą specjalnego urządzenia z odpowiednią licencją – tłumaczy Vecernik.