Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw – data już ustalona

Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw – data już ustalona

Inicjatywa wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw jest częścią strategii rządu, mającej na celu ograniczenie spożycia alkoholu wśród Polaków. Ministerstwo Zdrowia szykuje się do przeprowadzenia istotnych zmian, które mają zapewnić poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Planowane działania obejmują walkę z nadmiernym spożyciem alkoholu oraz promocję zdrowszego stylu życia, w tym unikanie używania e-papierosów.

W ramach działań poprawiających bezpieczeństwo na drogach, rząd wprowadził już możliwość konfiskaty pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu. Kolejnym etapem jest planowany na okres po wakacjach zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. To działanie stanowi kluczowy element w walce z problemem pijaństwa.

Izabela Leszczyna, minister zdrowia, potwierdziła, że analizy dotyczące wpływu potencjalnego zakazu sprzedaży alkoholu na sytuację finansową stacji paliw zostały zakończone. Jak wynika z wyników tych badań, dochód ze sprzedaży alkoholu nie jest dla stacji paliw czynnikiem kluczowym.

Projekt ustawy ograniczającej sprzedaż alkoholu na stacjach paliw jest w trakcie przygotowywania i ma być gotowy po wakacjach. Jak zakomunikowała minister zdrowia, celem jest wprowadzenie tych ograniczeń do końca roku 2024. Działania te mają na celu znaczące ograniczenie nabywania alkoholu w nocy na stacjach benzynowych.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, nadmierne spożycie alkoholu może skracać życie średnio o 16 lat i jest jednym z głównych czynników ryzyka dla zdrowia. Ministerstwo Zdrowia pracuje również nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów, który miałby zacząć obowiązywać jesienią 2024 roku, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą płynów do e-papierosów.