Zasady ruchu drogowego zimą: Czy znaki drogowe zasłonięte śniegiem wciąż są wiążące? I czy można za to otrzymać mandat?

Zasady ruchu drogowego zimą: Czy znaki drogowe zasłonięte śniegiem wciąż są wiążące? I czy można za to otrzymać mandat?

Zastanawiasz się, czy możliwe jest nałożenie mandatu za nieprzestrzeganie znaków drogowych, które zostały przysypane śniegiem? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – istnieją okoliczności, kiedy od kierowców oczekuje się wykorzystania zdrowego rozsądku i biegłej znajomości ogólnych zasad ruchu drogowego.

Urokliwość zaśnieżonych dróg i ulic nie może być podważana. Niemniej jednak, zimowy krajobraz, który zastępuje jesienne opady, może sprawić sporo kłopotów kierowcom. Niespodziewane warunki pogodowe, śliskość nawierzchni i pasy ruchu pokryte śniegiem mogą powodować problemy. Często nie tylko poziome, ale również pionowe znaki drogowe są zasypane śniegiem! W takich sytuacjach, jak powinniśmy poruszać się po drogach jeśli nie znamy lokalnego oznakowania? Czy można otrzymać mandat za przekroczenie ciągłej linii, która jest ukryta pod śniegiem? Czy znak „stop” przysłonięty śniegiem nadal jest wiążący? Czy policja ma prawo ukarać nas za nieprzestrzeganie pierwszeństwa, jeśli znak jest niewidoczny? Te pytania rodzą wiele odpowiedzi…