Możliwość uzyskania odszkodowania po wypadku na śliskiej nawierzchni – kluczowe informacje

Możliwość uzyskania odszkodowania po wypadku na śliskiej nawierzchni – kluczowe informacje

Zima to czas, kiedy liczba wypadków na oblodzonych drogach i chodnikach gwałtownie wzrasta. Jeżeli doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia pojazdu z powodu zaniedbania obowiązków przez zarządcę danego obszaru, mamy prawo ubiegać się o finansowe rekompensaty. Ale jak i gdzie można zgłosić takie roszczenie?

Wypadek na oblodzonej nawierzchni jest często wynikiem zaniedbań ze strony zarządcy obszaru, który nie zadbał o odpowiednie warunki poruszania się. To on ponosi odpowiedzialność za stan dróg czy chodników, dlatego też powinien odpowiadać finansowo za ewentualne szkody.

Radca prawny Weronika Bartkowiak z Kancelarii Prawnej ANSWER podkreśla w rozmowie ze Strefą Biznesu, że „obowiązek utrzymania dróg i chodników w należytym stanie technicznym i porządkowym spoczywa na zarządcy obszaru, niezależnie od tego, czy jest to droga publiczna, czy prywatna posesja. W przypadku dróg publicznych wynika to z ustawy o drogach publicznych, a w przypadku posesji prywatnej – z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”.

Gdy dojdzie do wypadku lub kolizji na nieodśnieżonej drodze, mamy prawo starać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Organ, do którego należy zgłosić takie roszczenie, zależy od rodzaju drogi, na której doszło do zdarzenia:

– droga krajowa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
– droga powiatowa – zarząd powiatu,
– droga gminna – prezydent miasta, burmistrz lub wójt
– droga wojewódzka – zarząd województwa.