Nowoczesna droga S1: Przepustka kierowców z Małopolski do południowej Europy

Nowoczesna droga S1: Przepustka kierowców z Małopolski do południowej Europy

Małopolska widzi postęp w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych na jej terenie, jakim jest budowa obwodnicy Węgierskiej Górki na odcinku drogi S1. Współpracuje z tym niedokończonym segmentem „jedynki” od Mysłowic do Bielska-Białej, której budowa nadal trwa. Kiedy ta inwestycja zostanie ukończona, droga ta stanie się kluczowym punktem przepustowym dla kierowców z Małopolski zachodniej udających się na południe kontynentu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła zdjęcia tej trasy wykonane z powietrza na początku stycznia 2024 roku.

Zgodnie z rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, nowa arteria komunikacyjna będzie przecinać Beskid Żywiecki. Zapewni to bezpośrednie i szybkie połączenie między Bielskiem-Białą a polsko-słowacką granicą w Zwardoniu. Dodatkowo, dzięki budowie nowego odcinka S1 od Mysłowic, który połączy się z obwodnicą Oświęcimia, podróż na Słowację i dalej na południe Europy stanie się łatwiejsza dla kierowców z powiatów Małopolski zachodniej.

Planowany koszt budowy 8,5-kilometrowego odcinka między Przybędzą a Milówką wynosi ponad 1 mld 378 mln złotych. Na tej trasie znajdować się będą pięć estakad i trzy mosty o łącznej długości 2,3 km, a także dwa dwunawowe tunele o łącznej długości około 1,8 km – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2019 roku z pierwotnym terminem zakończenia prac na 10 sierpnia 2023 roku. Jednak ze względu na skomplikowane warunki pracy oraz roszczenia wykonawcy spowodowane pandemią COVID-19, ten termin został zmieniony. W kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłużyła okres realizacji inwestycji o 171 dni, co przesuwa datę zakończenia prac na 28 maja 2024 roku.

W międzyczasie trwają prace nad budową obwodnicy Oświęcimia, która będzie kluczowym połączeniem dla kierowców z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego ze wspomnianą drogą S1.