Zmiany w przepisach drogowych – 2023 rok

Zmiany w przepisach drogowych – 2023 rok

Wielu kierowców zastanawia się, jakie jeszcze zmiany w przepisach drogowych ich czekają. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Wpływ punktów karnych na OC

Wprowadzone przepisy uzależniają usunięcie punktów karnych od opłacenia mandatu. Punkty karne zgodnie z nowymi przepisami mają być usuwane dopiero po dwóch latach od opłacenia mandatu, a nie tak jak do tej pory, czyli dwóch latach od wystawienia mandatu. Oprócz tego planowane są zmiany związane z uzależnieniem wysokości obowiązkowego ubezpieczenia OC od posiadanych punktów karnych. Kierowcy, którzy nie mają punktów karnych, będą płacili niższe stawki ubezpieczenia OC, a osoby, które mają na koncie punkty, będą zobowiązani do odpowiednio wyższych wpłat.

Pieniądze z mandatów

Rząd planuje również zmianę przeznaczenia celu, na który mają trafiać pieniądze pozyskiwane z mandatów od niesubordynowanych kierowców. Kwoty z wystawionych mandatów mają iść przede wszystkim na budowę nowych dróg. Jednak pieniądze pozyskane od sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu mają mieć inne przeznaczenie. Rząd planuje, aby trafiały one do ofiar wypadków lub ich rodzin, w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast jeśli sprawca wypadku nie będzie wypłacalny to fundusze będą przekazywane ofiarom oraz ich rodzinom z ubezpieczenia OC, jednak ubezpieczyciel będzie się ubiegał o ich zwrot od sprawcy wypadku.

Brak naklejki kontrolnej

Wprowadzone do tej pory zmiany obejmowały również brak konieczność wymiany tablic rejestracyjnych, nawet jeśli pojazd został sprzedany i zmienił region. Aktualnie po zakupie samochodu można zatrzymać tablice rejestracyjne, które były do niego wydane, jeśli funkcjonował na terenie kraju. Stare tablice zostaną wyeliminowane jedynie w przypadku ich zniszczenia lub braku czytelności. Oprócz tego planowane są zmiany, które wyeliminują konieczność naklejania na szybie nalepki kontrolnej. Dotychczas jej koszt wynosił około piętnastu złotych.

Tymczasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Kolejną planowaną zmianą jest możliwość tymczasowego wycofania pojazdu z ruchu. Jednak zapis ten dotyczył będzie jedynie pojazdów, które zostały uszkodzone na skutek kolizji lub wypadku i nie są zdolne do dalszej jazdy ze względu na uszkodzenia. Możliwość wycofania pojazdu z ruchu nie będzie obejmowała jednak pojazdów nieużywanych. Pojazd będzie mógł być wycofany z ruchu na czas od trzech miesięcy do roku. Natomiast kolejne jego wycofanie z ruchu będzie się dopiero mogło odbyć po trzech latach.

Zmiany w przeglądach technicznych

Planowane są również zmiany w przebiegu przeglądów technicznych pojazdów. Obejmuje to zarówno auto na wynajem, jak i pojazd prywatny. W przypadku spóźnienia się z przeglądem o trzydzieści dni konieczne będzie zapłacenie podwójnej stawki za przegląd. Jednak jeśli kierowca pojawi się na przeglądzie do trzydziestu dni przed upływem ważności badań technicznych to mimo tego będą one przedłużane o rok. Planuje się również wykonywanie zdjęć pojazdom przez diagnostów na stacjach kontroli pojazdów. Takie działanie ma na celu potwierdzenie przebycia przeglądu technicznego.