Wyprzedzanie zgodnie z kodeksem drogowym – wszelkie wątpliwości rozwiane

Wyprzedzanie zgodnie z kodeksem drogowym – wszelkie wątpliwości rozwiane

Podstawowe zasady wyprzedzania są często dobrze znane kierowcom, jednak wiele szczegółowych aspektów tego manewru, zapisanych w Kodeksie drogowym, bywa przedmiotem niejasności. Pragniemy przybliżyć odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące tego tematu.

Zapoznanie się z treścią rozdziału „Wyprzedzanie” w Kodeksie drogowym, nie oznacza pełnej znajomości przepisów regulujących ten ruch na drodze. Przeciwnie, te precyzyjne regulacje są umieszczone w różnych sekcjach Prawa o ruchu drogowym. Stąd mogą pochodzić liczne nieporozumienia, błędy czy tzw. „mitologia miejska” związana z wyprzedzaniem.

Czy podczas wyprzedzania można przekroczyć dozwoloną prędkość? Wyprzedzanie, zwłaszcza na jednopasmowych drogach pozamiejskich, jest manewrem potencjalnie niebezpiecznym i powinno być wykonane sprawnie oraz szybko, aby bezpiecznie wrócić na swój pas. Jednakże, nie istnieje przepis w Prawie o ruchu drogowym, który usprawiedliwiałby przekroczenie dozwolonej prędkości, nawet czasowo, podczas wyprzedzania. Stąd, jeśli zostanie zrobione zdjęcie naszego pojazdu podczas wyprzedzania lub zostaniemy namierzeni przez policjanta używającego radaru, to fakt chęci szybkiego i sprawnego wykonania manewru nie będzie brany pod uwagę jako czynnik łagodzący.

Czy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych? Odpowiedź zależy od konkretnego przejścia. Przepis mówi tak: „Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim jest zabronione, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany”. Zgodnie z innym artykułem Kodeksu drogowym, ruch kierowany oznacza ruch regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez osobę uprawnioną do tego. W praktyce oznacza to, że na przejściach dla pieszych ze światłami można wyprzedzać. Jeśli natomiast zbliżamy się do przejścia bez sygnalizacji świetlnej, zarówno na samym przejściu jak i przed nim, wyprzedzanie jest zakazane. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara 200 zł oraz 10 punktów karnych.

Należy również pamiętać, że zgodnie z prawem: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu”.