Kluczowe informacje na temat rzadko spotykanego znaku drogowego B-13

Kluczowe informacje na temat rzadko spotykanego znaku drogowego B-13

Poruszanie się po drogach wymaga znajomości znaków drogowych, w tym tych rzadziej spotykanych. Jednym z nich jest znak oznaczony symbolem B-13, który zasługuje na osobne omówienie ze względu na jego specyfikę i unikalność.

Znak B-13 jest dla wielu kierowców nieznanym terenem, szczególnie dla tych z ogromnym doświadczeniem za kółkiem. Choć znaki takie jak ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania czy zakaz zatrzymywania są powszechnie rozpoznawane, znak B-13 może sprawić trudności. Jego specyfika polega na tym, że najczęściej dotyczy on kierowców pojazdów ciężarowych i jest stosunkowo rzadko spotykany.

Znak B-13 ma swoje konkretne zastosowanie – informuje o zakazie wjazdu dla pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwopalne. Wbrew pozorom symbol samochodu na znaku nie wskazuje tylko na samochody osobowe, ale obejmuje wszystkie pojazdy przewożące tego typu towary, które muszą być dodatkowo oznaczone tablicami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym.

Znak B-13 jest umieszczany tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi i budynków. W związku z tym, można go spotkać w miejscach o gęstej zabudowie, jak miasta lub ich okolice, a także w pobliżu miejsc rekreacyjnych, tuneli, zabytków czy zapór wodnych.

Podobnie jak w przypadku innych znaków zakazu, nieprzestrzeganie znaku B-13 niesie za sobą konsekwencje prawne. Do towarów uważanych za niebezpieczne należą m.in. substancje i przedmioty wybuchowe, gazy palne, substancje łatwopalne (ciekłe i stałe), substancje samozapalne oraz te, które w reakcji z wodą produkują gazy palne. Za naruszenie zakazu wjazdu pojazdów przewożących takie towary grozi mandat w wysokości 250 zł oraz dwa punkty karne.