Kampania "Bezpieczny pieszy" na drogach województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kampania "Bezpieczny pieszy" na drogach województwa Kujawsko-Pomorskiego

W harmonogramie działań kujawsko-pomorskiej policji drogowej, akcja zatytułowana „Bezpieczny pieszy” stała się nieodłącznym elementem. Ta inicjatywa jest kontynuowana ze względu na ochronę niewystarczająco osłoniętych uczestników komunikacji drogowej, takich jak piesi. Często są oni bezbronnymi ofiarami w starciu z pojazdami. Wczoraj, działania stróżów prawa były skoncentrowane przede wszystkim na kierujących, którzy łamali przepisy ruchu drogowego kosztem bezpieczeństwa pieszych.

Piesi są nieosłoniętymi uczestnikami ruchu drogowego. W przypadku kolizji z pojazdem, nie mają żadnej ochrony, w przeciwieństwie do kierowców, którzy mogą polegać na poduszkach powietrznych, pasach bezpieczeństwa czy karoserii samochodu. Tam gdzie to możliwe, ruch pieszych jest oddzielony od ruchu pojazdów. Niestety, w wielu miejscach te dwa rodzaje ruchu muszą współistnieć, jak na przykład podczas przechodzenia przez jezdnię, gdzie bezpieczeństwo pieszego w dużej mierze zależy od jego własnej ostrożności.

Typowe błędy, które często popełniają piesi to: przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem oraz przechodzenie przez jezdnię mimo czerwonego sygnału na sygnalizatorze.

Natomiast najczęstsze przewinienia kierowców w stosunku do pieszych to: przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu lub wchodzącym na nie, nieustąpienie pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu podczas skręcania w drogę poprzeczną.

Kolejnym problemem są nietrzeźwi piesi uczestniczący w zdarzeniach drogowych. Ze względu na ograniczoną świadomość, są oni szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Do tych osób kierujemy apel o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza podczas przechodzenia przez jezdnię. Zachęcamy również do noszenia elementów odblaskowych.

Policjanci w trakcie swoich działań wykryli łącznie 681 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych oraz 319 popełnionych przez samych pieszych.