Zaszyfrowane funkcje w samochodzie: Odkrywamy tajemnice przycisku AS

Zaszyfrowane funkcje w samochodzie: Odkrywamy tajemnice przycisku AS

W wielu samochodach, na panelu radia spotkać można tajemniczy przycisk oznaczony skrótem AS. Celem tego tekstu jest rozwianie wątpliwości dotyczących jego zastosowania i opisanie korzyści, jakie płyną z użycia tej funkcji dla wszystkich osób korzystających z radioodbiornika w samochodzie.

Skróty AS oraz AST pochodzą od angielskich fraz „Auto Store” lub „Auto Save”, co dosłownie oznacza auto-zapis. Jest to jedna z kluczowych funkcji praktycznie każdego odbiornika radiowego. Jej zadaniem jest automatyczne przeszukiwanie dostępnego zakresu częstotliwości oraz zapisywanie znalezionych stacji radiowych.

Ale co dokładnie następuje, gdy naciśniemy omawiany przycisk AS? Efekt zależy od tego, czy przycisk został naciśnięty krótko, czy też był przytrzymywany przez dłuższy czas. W sytuacji, gdy przycisk AS jest przytrzymywany przez około 2 sekundy, tuner radiowy wyszukuje i zapamiętuje najmocniejsze stacje radiowe. Ilość zapamiętanych rozgłośni różni się w zależności od modelu radia, ale zazwyczaj jest to kilka, a nawet kilkanaście stacji. Niektóre odbiorniki po jednokrotnym naciśnięciu przycisku AS prezentują listę znalezionych stacji oraz dają możliwość ręcznego zapisywania stacji w pamięci tunera.

Co jednak zrobić, kiedy radio nie jest w stanie odbierać żadnej stacji? Czasami zdarza się, że tuner nie jest w stanie znaleźć ani jednej rozgłośni. W takim przypadku warto sprawdzić nie tylko czy radio jest poprawnie podłączone do anteny. W pewnych lokalizacjach, takich jak rejony górskie, tunele, parkingi podziemne, otoczenie wysokich budynków czy stacje wysokiego napięcia, mogą występować problemy z odbiorem sygnału radiowego. Często wystarczy zmienić miejsce (na przykład przemieścić samochód na wyższe położenie), aby odbiornik był w stanie wyszukać dostępne stacje radiowe.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych pojazdach funkcja AS (AST) działa tylko w zakresie FM. Dlatego, jeśli chcemy zaprogramować stacje na zakresie AM, musimy skorzystać z ręcznego przeszukiwania pasma.

Interesującą funkcją dostępną w niektórych starszych modelach odbiorników jest również możliwość regulacji czułości odbiornika radiowego (LO/DX). W zależności od wybranej opcji, tuner może pominąć niektóre stacje podczas przeszukiwania pasma.