Transport międzynarodowy – jaka rolę odgrywa w nim transport intermodalny?

Transport międzynarodowy – jaka rolę odgrywa w nim transport intermodalny?

Transport intermodalny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się typów przewozów w transporcie międzynarodowym. Na czym dokładnie polega? Jak wygląda jego rola w transporcie międzynarodowym? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest transport intermodalny?

Transport intermodalny nazywany również Intermodalem lub transportem kombinowanym to rodzaj przewozu ładunku, który wykorzystuje więcej niż jeden środek transportu. W efekcie może stanowić np. połączenie transportu drogowego z kolejowym, lotniczym, czy morskim. Istotne jest jednak to, że transport intermodalny zakłada przewóz towaru przez całą długość trasy w tej samej jednostce ładunkowej. Może nią być między innymi kontener, czy nadwozie BDF. W efekcie nie ma tym przypadku mowy o ingerencji w przewożony ładunek, co zwiększa jego bezpieczeństwo. Intermodal wymaga więc odpowiedniego dobrania jednostki ładunkowej, która może być przewożona różnymi środkami transportu. Na początkowym oraz końcowym etapie z reguły wykorzystuje się transport drogowy, co pozwala odebrać i zawieźć ładunek w dowolne miejsce, a pomiędzy centrami przeładunkowymi jednostka ładunkowa transportowana jest drogą morską, lotniczą lub przy wykorzystaniu kolei.

Rola transportu intermodalnego w transporcie międzynarodowym

Transport intermodalny może być świadczony zarówno jako przewozy krajowe, jak i transport międzynarodowy. Oczywiście zdecydowanie częściej wykorzystuje się to drugie rozwiązanie, a Intermodal z roku na rok ma coraz większy udział w transporcie międzynarodowym. Potwierdzeniem może być fakt, że wolumen przeładunków kontenerów w polskich portach w 2021 roku wzrósł o około 9 procent w stosunku rok do roku. Łącznie przeładowano ponad 113 milionów ton ładunków, co jest efektem współpracy pomiędzy transportem drogowym, morskim oraz kolejowym.

Transport intermodalny – zalety

Z czego wynika rosnąca liczba ładunków przewożonych w ramach transportu intermodalnego? Oczywiście z korzyści jakie dzięki niemu odnoszą przedsiębiorstwa. Transport intermodalny jest bowiem nie tylko efektywny, ale również szybki oraz tani. Co więcej, jest również elastyczny, co wynika z dostępności wielu wariantów przewozów międzynarodowych. Co jeszcze należy zaliczyć do zalet transportu intermodalnego? Przede wszystkim wspomniane już bezpieczeństwo ładunków, które są przewożone na całej trasie w tej samej jednostce ładunkowej. W efekcie zostają odpowiednio zabezpieczone przez nadawcę, a brak przeładunków do innych jednostek ładunkowych sprawia, że ryzyko uszkodzenia towaru zostaje ograniczone do minimum. Zaletą z pewnością jest również fakt, że Intermodal to ekologiczna forma transportu, co wynika ze zdecydowanie mniejszej emisji zanieczyszczeń niż w przypadku transportu drogowego. Pozytywem jest także odciążenie dróg, a co za tym idzie ograniczenie występujących na nim korków.

Podsumowując należy stwierdzić, że Intermodal z roku na rok odgrywa coraz większą rolę w transporcie międzynarodowym. Przyczyniają się do tego jego zalety, których znaczenie w przypadku dalekich tras jest jeszcze większe.