Prace na drodze wojewódzkiej nr DW 254 Brzoza-Barcin nie uległy zatrzymaniu mimo zimowych warunków

Prace na drodze wojewódzkiej nr DW 254 Brzoza-Barcin nie uległy zatrzymaniu mimo zimowych warunków

Pomimo chłodnej aury, wybrukowanie drogi wojewódzkiej o numerze 254, rozciągającej się od Brzozy do Barcina, przechodzi pełną metamorfozę. Nikt nie zdecydował się na zawieszenie działań, mimo że aktualne warunki atmosferyczne dawały taką możliwość.

Podczas gdy od 15 grudnia do 15 marca reglamentowane są przerwy na budowach dróg na terenie całego kraju, obserwatorzy zauważają stan stagnacji na placu budowy DW 254. Michał Sitarek, który jest rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zapewnia jednak, że tak nie jest. Twierdzi, że wykonawca podejmuje wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia ciągłości prac, ale tylko pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych. Dodał także, że organizacja pilnuje postępu realizacji projektu i kontroluje zarówno pracowników jak i jakość ich pracy.

Sitarek wyjaśnia jednak, że jeśli chociażby kamyki drogowe zostały już ułożone jako fundament drogi, a asfalt jeszcze nie został nałożony, trzeba poczekać, aż podbudowa całkowicie wyschnie. Nie wolno jej pokrywać asfaltem, gdy jest mokra, ponieważ droga wykonana w ten sposób mogłaby ulec degradacji po pewnym czasie. Rzecznik twierdzi zatem, że do wznowienia prac niezbędna jest nie tylko dodatnia temperatura powietrza. Inspektorzy nadzoru dokładnie sprawdzają, czy warunki są już na tyle korzystne, aby można było nałożyć warstwę bitumiczną.

Planowany termin oddania do użytku drogi łączącej Brzozę z Łabiszynem to środek tego roku. Prace modernizacyjne na 13-kilometrowym odcinku tej drogi wojewódzkiej nr 254 rozpoczęły się pod koniec stycznia poprzedniego roku, czyli 2023 roku.