Nowa budowla w Warszawie – pieszo-rowerowy most i jej niecodzienne oznakowanie

Nowa budowla w Warszawie – pieszo-rowerowy most i jej niecodzienne oznakowanie

Mimo różnych opinii, świeża konstrukcja przeprawy pieszo-rowerowej na terenie stolicy przyciąga sporą uwagę zarówno od mieszkańców jak i zwiedzających. Niektórzy jednak składają pytania odnośnie niecodziennej sygnalizacji umieszczonej przy wejściach na most – znaki „strefa zamieszkania”.

Jak to zwykle bywa, pojawiają się różnorodne oceny – jedni wyrażają swoje niezadowolenie z nowej inwestycji w Warszawie, inni ją chwalą. Krytycy mają do powiedzenia sporo – według nich pieniądze zostały marnotrawione (kwota wynosi około 150 mln zł), most nie prowadzi donikąd lub nie pełni żadnej funkcji transportowej. Pewną grupą są także ci, którzy narzekają na zatłoczenie, a równocześnie cieszyliby się jeszcze bardziej, gdyby nowe miejsce nie cieszyło się tak dużą popularnością. Wśród krytyków można spotkać również takich, którym nie podoba się nazywanie tej przeprawy mostem, pomimo spełniania wszystkich kryteriów definicji obiektu mostowego – według nich powinien być nazywany kładką. Chociaż nie zgadzam się z ich opiniami, chciałbym skupić się na innej kwestii dotyczącej przepisów ruchu drogowego.

Ciekawy detal zauważyło wiele osób odwiedzających nowo wybudowany most. Po obu stronach struktury znajdują się tablice informacyjne D-40 oznaczające początek „strefy zamieszkania”. To budzi pytania, ponieważ na moście nikt nie mieszka, a przynajmniej nie powinien. Rozważając różne możliwości, mogę przypuszczać, że taka sygnalizacja jest podyktowana tym, iż przechodząc przez nowy most nad Wisłą, można legalnie korzystać z motocykli. Oczywiście, nie zamierzam korzystać z tej możliwości (mimo że mogę), ponieważ byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami zdrowego rozsądku. Ale nie każdy myśli jak ja.

Co jest celem postawienia przy nowo wybudowanym moście w Warszawie znaków D-40? Co powinny one mówić osobom spacerującym? Znak D-40 i wejście do strefy zamieszkania oznacza kilka ważnych przepisów, które prawdopodobnie osoby odpowiedzialne za organizację ruchu chciały tutaj wykorzystać. Przyjęcie takiego rozwiązania miało na celu przede wszystkim umożliwić określenie pierwszeństwa pieszych i ograniczenie prędkości uczestników ruchu w możliwie najprostszy sposób.

Wg ustawy „Prawo o ruchu drogowym” znak „strefa zamieszkania” oznacza wejście w obszar, na którym obowiązują szczególne przepisy:

  • Piesi mogą tam poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami
  • Dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie wynosi 20 km/h
  • Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej

Inne zasady teoretycznie nie mają zastosowania dla nowego mostu, ponieważ wejście na niego jest zablokowane słupkami. Chodzi tu o zakaz parkowania w dowolnym miejscu, pierwszeństwo z prawej na ewentualnych skrzyżowaniach (na moście ich nie ma, chociaż jest rozwidlenie) i fakt, że wyjazd ze strefy zamieszkania jest traktowany jak włączanie się do ruchu. Te przepisy z pewnością nie dotyczą samochodów, które fizycznie nie są w stanie wjechać na most, ale jak to wygląda w przypadku jednośladów?