Gbox – Kompleksowe narzędzie do zarządzania flotą dla przedsiębiorstw transportowych

Gbox – Kompleksowe narzędzie do zarządzania flotą dla przedsiębiorstw transportowych

Efektywne prowadzenie działalności transportowej, niezależnie od jej skali, wymaga korzystania z najbardziej zaawansowanych technologii do monitorowania pracy kierowców i lokalizacji pojazdów. Wiedza na temat rzeczywistego czasu pracy operatorów transportu oraz ich bieżącej pozycji jest kluczowa dla poprawy efektywności firmy transportowej. Rozwiązaniem, które pozwala na zdobycie tej informacji jest Gbox.

Gbox to kompleksowe i wszechstronnie wystarczające rozwiązanie, które umożliwia holistyczny wgląd w pracy kierowców pracujących pod Twoim nadzorem. Jest to system, który skutecznie stosujemy do lokalizowania i monitorowania pojazdów. Ale warto pamiętać, że Gbox to więcej niż jedno narzędzie – oferuje również zdalne odczyty z tachografów i automatyczne rozliczanie delegacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kierowca w flotach musi mieć tachograf w swoim pojeździe – urządzenie do rejestrowania czasu pracy. Niekorzystanie z takiego urządzenia może prowadzić do kar wynoszących 500 złotych za pojazd i za kierowcę osobno. Gbox oferuje możliwość zdalnego odczytywania nie tylko tachografów, ale także kart kierowców. Dzieje się to w czasie rzeczywistym, co umożliwia bieżącą kontrolę pracowników. Czytnik karty kierowcy jest stale podłączony do komputera w siedzibie firmy, a odczyty można wykonywać spontanicznie lub zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Sen jest kluczowym elementem dnia dla każdego profesjonalnego kierowcy. Wyjazdy, zarówno międzynarodowe jak i krajowe, często wymagają od kierowców odpoczynku w kabinie pojazdu, co eliminuje potrzebę poszukiwania osobnego miejsca do spania i zapewnia więcej czasu na ten niezbędny rytuał. System Gbox umożliwia automatyczne rozliczanie delegacji i weryfikację ryczałtów za noclegi bez konieczności angażowania kierowców w ten proces. Dane są automatycznie pobierane dzięki odczytom z lokalizatora znajdującego się w pojeździe. System dostarcza jedynie rzeczywiste informacje o czasie postoju, co gwarantuje jego precyzyjność, a pojazd nie musi być ciągle przekazywany do bazy.