Blisko realizacji: szczegółowe informacje na temat dwóch nowych odcinków drogi ekspresowej S17

Blisko realizacji: szczegółowe informacje na temat dwóch nowych odcinków drogi ekspresowej S17

Rozstrzygnięty został przetarg na planowanie i konstrukcję dwóch sekcji drogi S17 (Piaski – Łopiennik i Krasnystaw – Izbica) sumujących się do długości 35 kilometrów. Intercor i Mostostal Warszawa to firmy, które złożyły najbardziej atrakcyjne oferty spośród wszystkich aplikantów. Prezentujemy tutaj wszelkie istotne szczegóły na temat tych projektów, w tym przebieg przyszłej trasy.

Zostały wyselekcjonowane firmy odpowiedzialne za budowę dwóch segmentów drogi S17, które razem mają 35 km długości. W sumie złożono 23 zgłoszenia. Najkorzystniejsza propozycja dla odcinka Piaski – Łopiennik pochodziła od Intercoru i wynosiła 695,5 mln zł. Z kolei dla fragmentu Krasnystaw – Izbica to Mostostal Warszawa ze swoją ofertą 936,6 mln zł zdobył aprobatę GDDKiA. W przypadku braku jakichkolwiek odwołań od decyzji oraz po zakończeniu kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, GDDKiA planuje zawrzeć umowy z wykonawcami w drugim kwartale tego roku.

Oba projekty przewidują budowę drogi ekspresowej z dwiema jezdniami, a także dodatkowe drogi dla lokalnego ruchu, konstrukcje inżynieryjne, systemy odwodnienia i oświetlenia w obrębie węzłów. Planowane jest również zainstalowanie sprzętu do ochrony środowiska, takiego jak ekrany akustyczne, oraz stworzenie przejść dla zwierząt. W dodatku GDDKiA zamierza wprowadzić system zarządzania ruchem.

Nowe segmenty S17 będą znajdować się w województwie lubelskim. Trasa Piaski – Łopiennik (16,6 km) będzie biegła równolegle do obecnej drogi krajowej nr 17, rozpoczynając się na węźle Piaski Wschód, który zostanie dodatkowo zmodernizowany (skrzyżowanie S17 z trasą S12 Piaski – Dorohusk). W skład projektu wchodzi także budowa trzech węzłów: Piaski Południe, Fajsławice i Łopiennik.

Z kolei sekcja Krasnystaw – Izbica (18,8 km) rozpocznie się w miejscowości Zakręcie. Na początku trasa będzie biegnąć wzdłuż obecnej DK17, potem przekroczy rzekę Żółkiewkę i ominie od zachodniej strony takie miejscowości jak Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Po przekroczeniu linii kolejowej nr 69 (Rejowiec – Hrebenne) nowy fragment zakończy się w rejonie Krasnegostawu, na skrzyżowaniu z obecną DK17. Są zaplanowane trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planuje się także budowę dwóch MOP-ów.

Łączna długość odcinka ekspresowej trasy między Piaskami a Hrebennem wynosi około 125 km i jest realizowany w formule Projektuj i buduj. Obecnie trwają prace nad trzema odcinkami S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2023 r. oddano do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (łącznie niecałe 50 km) wykonawcy złożyli do Wojewody Lubelskiego wnioski o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jeszcze w zeszłym roku. Procedura jest obecnie w toku.

GDDKiA aktualnie analizuje oferty z przetargu na realizację odcinka Izbica – Zamość Sitaniec, a wykonawca ma zostać wybrany w I kwartale bieżącego roku. Nadal trwają prace przygotowawcze nad dwoma odcinkami drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: to fragmenty Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu 2023 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura obecnie się toczy.

Dodatkowo GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego fragmentu drogi S17 w okolicy Hrebennego. Ten odcinek będzie stanowił dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą w przyszłości.