Sygnalizacja S-3 i jej tajemnicze reguły – jak uniknąć mandatu w wysokości 1000 zł?

Sygnalizacja S-3 i jej tajemnicze reguły – jak uniknąć mandatu w wysokości 1000 zł?

Sygnalizator S-3, najczęściej reprezentowany przez zieloną strzałkę w lewo, służy do informowania kierowców o możliwości bezpiecznego wykonania skrętu. Co istotne, podświetlona strzałka wprowadza pewną modyfikację do standardowych zasad ruchu drogowego. Ta zmiana, jeśli nie jest właściwie zrozumiana przez kierowców, może narazić ich na ryzyko otrzymania wysokiego mandatu, dochodzącego do 1000 zł.

Strzałka wyświetlana przez światła drogowe to często spotykany widok na naszych drogach. Ta forma sygnalizacji jest szczególnie przydatna na skrzyżowaniach, gdzie umożliwia bezkolizyjne wykonanie manewru skrętu. W praktyce oznacza to, że dla innych uczestników ruchu poruszających się na potencjalnie kolizyjnym torze, zapala się czerwone światło. Sygnalizatory tego typu są zazwyczaj montowane na dużych skrzyżowaniach i służą do poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego. Ważne jest jednak, aby nie mylić sygnalizatora S-3 z sygnalizatorem S-2, zwanym „zieloną strzałką”, który pozwala na warunkowy skręt, najczęściej w prawo.

Praktyka drogowa pokazuje jednak, że nie wszyscy kierowcy w pełni rozumieją, jak powinni postępować przy wyświetlonej przez sygnalizator S-3 strzałce w lewo. W przeciwieństwie do standardowych przepisów z ustawy Prawo o ruchu drogowym, jedna z zasad ulega zmianie. Mianowicie, mimo możliwości skrętu w lewo, kierowcy nie mają prawa do wykonania manewru zawracania – nawet jeśli na skrzyżowaniu nie ma wyraźnie oznaczonego zakazu zawracania.

W przypadku tradycyjnej sygnalizacji świetlnej S-1, czy tam gdzie brakuje znaków drogowych, brak znaku B-23 informującego o zakazie zawracania daje nam prawo do wykonania takiego manewru. Jednakże, sygnalizator ze strzałką kierunkową, który sugeruje możliwość bezkolizyjnego manewru, pozwala jedynie na jazdę we wskazanym kierunku. Tym samym strzałka ta niesie ze sobą niepisane prawo zakazu zawracania, o którym kierowcy często zapominają.

Zawracanie przy sygnalizatorze S-3 jest możliwe jedynie wtedy, gdy sygnalizacja wskazuje strzałkę w lewo i do tyłu. Sygnalizacja drogowa może również pokazywać strzałkę wprost, na wprost i w lewo, na wprost i w prawo lub też w prawo i w lewo.