Kanał Augustowski: co warto wiedzieć?

Kanał Augustowski: co warto wiedzieć?

Kanał Augustowski to jedna z ciekawszych dróg wodnych, z jakimi możemy się spotkać na terenie kraju. Kanał ten jest jednocześnie jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych, których w trakcie wycieczki po Augustowie nie można pominąć. Czym może nas oczarować ten fascynujący zabytek techniki? Co warto wiedzieć na jego temat?

Kanał Augustowski to żeglowny kanał, który łączy Wisłę z Niemnem. Kanał ten liczy sobie ponad 100 km długości, przy czy w granicach Polski znajduje się jego 80-kilometrowy odcinek. Kanał ten wciąż jest spławny, a wycieczkowe rejsy po nim są jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w rejonie Augustowa. Kto na nie postawi, ten będzie mógł przeżyć wspaniałą przygodę, a przy okazji zdobyć wiele ciekawych wiadomości na temat historii tej części kraju. Wiadomo, że budowa Kanału Augustowskiego miała związek z trudną sytuacją gospodarczą w XIX wieku oraz z utrudnieniami w dostępie do Bałtyku, z jakimi spotykał się handel polski. Z inicjatywą budowy takiej drogi wodnej wystąpił minister skarbu – Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, a stworzony przez niego w 1822 roku projekt zakładał budowę takiej drogi wodnej, która omijałaby terytoria włączone do Prus. Dzięki temu Królestwo Polskie mogłoby korzystać z portów łotewskich i rozwijać handel dzięki dostępowi do morza. W maju 1824 roku budowa Kanału Augustowskiego otrzymała zielone światło od ówczesnego cara Rosji – Aleksandra I. Dzięki wieloletnim pracom, w których brało udział wielu wybitnych inżynierów, powstała droga wodna, która do dziś wzbudza ogromny zachwyt. Kanał Augustowski to sztuczne przekopy (pond 40 km), uregulowane koryta rzeczne (ponad 35 km) oraz jeziora (ponad 21 km). W pokonaniu tej drogi pomaga 18 śluz (przy czym 14 z nich znajduje się na terenie Polski), przy czym większość z nich wciąż może się pochwalić oryginalną konstrukcją z XIX wieku. W gronie tych najciekawszych znajdują się śluzy: Dębowo (z lat 20-tych XIX wieku) czy śluza Tartak na rzece Czarna Hańcza, pochodząca z lat 30-tych XIX stulecia. Każdy, kto postanowi wybrać się na wycieczkowy rejs po kanale, może przeżyć wspaniałą przygodę. Taką podróż warto poszerzyć o wizytę w Muzeum Kanału Augustowskiego, w którym można zdobyć wiele ciekawych wiadomości na temat tej drogi wodnej oraz poznać jego historię.